Abundance In Tagalog Translation – Abundance Meaning In Tagalog

ABUNDANCE IN TAGALOG – This article will show you the best Tagalog translation of the word abundance. What is the meaning of the word abundance in Tagalog?

ABUNDANCE IN TAGALOG TRANSLATION - ABUNDANCE MEANING IN TAGALOG
ABUNDANCE IN TAGALOG TRANSLATION – ABUNDANCE MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Abundance In English?

The term “abundance” refers to a large quantity or overflowing of something.

Abundance Synonyms In English

Here are some synonyms for abundance:

 • Affluence
 • Ample
 • Bounty
 • Overflowing
 • Plenty
 • Plethora
 • Profusion
 • Prosperity
 • Riches
 • Wealth
 • Plentitude
 • Plenty
 • Prosperous
 • Superabundance

What is Abundance In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
AbundanceKasaganaan
AbundanceAbundansiya
English-Tagalog Translation

The best translation of the word “abundance” in the dictionaries is “kasaganaan.”

What is Abundance Meaning in Tagalog? (Kasaganaan Kahulugan)

Here is the meaning of the word “kasaganaan“:

Ang kasaganaan, ayon sa proudpinoy.ph, ay tumutukoy sa pagiging sagana.

Dagdag pa rito, ito ay ang pagkakaroon ng maayos at magandang buhay.

Abundance Synonyms in Tagalog (Kasaganaan Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of “kasaganaan:

 • Sagana
 • Ginhawa
 • Kasagsagan
 • Marami
 • Marangya

Abundance In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
Youths are spoiled by the abundance of money.Ang mga kabataan ay nasisira sa kasaganaan ng pera.
Last year, there was an abundance of rice.Noong nakaraang taon, sagana ang bigas.
He already has all the abundance of life.Nasa kanya na ang lahat ng kasaganaan ng buhay.
Everyone wants to have an abundance in life.Nais ng lahat na magkaroon ng kasaganaan sa buhay.
What kind of abundance do you want?Anong uri ng kasaganaan ang gusto mo?
English – Filipino Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “abundance”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from abundance in Tagalog, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “abundance” and its translation. In addition, we have provided example sentences for the Filipino English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Abundance In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment