Aguinaldo In English – Aguinaldo Meaning In English

AGUINALDO IN ENGLISH – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the Tagalog word Aguinaldo. What is the meaning of the word aguinaldo in English

AGUINALDO IN ENGLISH - AGUINALDO MEANING IN ENGLISH
AGUINALDO IN ENGLISH – MEANING IN ENGLISH

What is the meaning of Aguinaldo In Tagalog?

Ang salitang ito ay mula sa Spanish aguinaldo (ibig sabihin: Christmas bonus).

Ang aguinaldo o aginaldo ay regalo sa tuwing sumasapit ang kapaskuhan.

Dagdag pa rito, minsan ang aguilnado ay tumutukoy din sa misa de aguinaldo na tumutukoy sa mga tradisyon ng mga Pilipino na kung saan nagsisimba ang mga tao sa loob ng siyam na araw bago sumapit ang pasko.

What is Aguinaldo In English Translation?

TagalogEnglish
AguinaldoChristmas present
Aguinaldo Gift
Aguinaldo Token
Tagalog English Translation

The best English translation of the word Aguinaldo in Dictionaries are Christmas present, gift, token.

What is Aguinaldo meaning in English?

Christmas present, usually money in the form of fresh peso bills in envelopes.

Additionally, it’s a gift came from someone you loved or even friends.

Aguinaldo In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Sobra ang tuwa na aking nadarama sa natanggap kung aguinaldo.I am very happy for the gift that I received.
Namimigay ng aguinaldo ang aming amo sa tuwing pasko.Our boss gives out Christmas presents every Christmas.
Malaki ang pasasalamat ko sa aguinaldo na aking natanggap.I am very grateful for the Christmas gift I received.
Natuwa ang batang binigyan namin ng aguinaldo.The boy was happy we gave him a Christmas present.
Kaya gusto ko laging pasko kase maraming aguinaldong natatanggapSo I always want Christmas because I receive a lot of Christmas present.
Tagalog English Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into aguinaldo. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from Aguinaldo here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of Aguinaldo and its English translation. We have also provided example sentences for Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Aguinaldo In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Reply