Anticipation In Tagalog Translation – Anticipation Meaning In Tagalog

ANTICIPATION IN TAGALOG – This article will show you the best Tagalog translation of the word anticipation. What is the meaning of the word anticipation in Tagalog?

ANTICIPATION IN TAGALOG TRANSLATION - ANTICIPATION MEANING IN TAGALOG
ANTICIPATION IN TAGALOG TRANSLATION AND MEANING

What is the meaning of Anticipation In English?

The term “anticipation” refers to a feeling of excitement about something pleasant or exciting that is about to happen.

Anticipation Synonyms In English

Here are some synonyms for anticipation:

 • Contemplation
 • Expectance
 • Expectancy
 • Expectation
 • Prospect
 • Prediction
 • Hope

What is Anticipation In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
AnticipationPag-asam
English-Tagalog Translation

The best translation of the word “anticipation” in the dictionaries is “pag-asam.”

What is Anticipation Meaning in Tagalog? (Pag-asam Kahulugan)

Here is the meaning of the word “pag-asam“:

Ang pag-asam, ayon sa brainly.ph, ay tumutukoy sa pag-asa, pagnais o pananabik. Ito ay madalas gamitin kapag mayroong isang bagay o tao na matagal nang hindi nakita at nais na makasama.

Anticipation Synonyms in Tagalog (Pag-asam Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of “pag-asam:

 • Pag-asa
 • Pagnais
 • Pananabik
 • Pag-angkin
 • Inaasahan

Anticipation In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
Daniella waited in anticipation for her father to arrive.Naghintay si Daniella nang may pag-asa sa pagdating ng kanyang ama.
The children smiled in anticipation of their meal.Napangiti ang mga bata sa pag-asam ng kanilang pagkain.
Candice is in a state of anticipation.Si Candice ay nasa estado ng pag-asa.
The anticipation of a road trip is fun.Ang pag-asam ng isang road trip ay masaya.
Caren smiled in anticipation that he would come.Ngumiti si Caren sa pag-aasam na darating siya.
English – Filipino Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “anticipation”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from anticipation in Tagalog, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “anticipation” and its Tagalog translation. In addition, we have provided example sentences for the Filipino English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Anticipation In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment