Aware In Tagalog Translation – Aware Meaning In Tagalog

AWARE IN TAGALOG– This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the word aware. What is the meaning of the word aware in Filipino?

AWARE IN TAGALOG - AWARE MEANING IN TAGALOG
AWARE IN TAGALOG – AWARE MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Aware In English?

The term “aware” refers to a person’s understanding or perception of a situation or reality.

Aware Synonyms In English

Here are some synonyms of Aware:

 • Understood
 • Alive
 • Apprehensive
 • Cognizant
 • Conscious
 • Mindful
 • Sensible
 • Sentient
 • Ware
 • Witting

What is Aware In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
AwareMay kamalayan
English-Tagalog Translation

The best Filipino translation of the word aware in Dictionaries is may kamalayan.

What is Aware meaning in Tagalog?

(May kamalayan)

Ang salitang “may kamalayan” ay tumutukoy sa pag-unawa o pang-unawa ng isang tao sa isang sitwasyon o katotohanan.

Aware Synonyms in Tagalog (May kamalayan Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms for the word “May kamalayan” in Tagalog:

 • Alam
 • Alisto
 • Batid
 • Malay
 • Mamalayan
 • Malaman

Aware In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
She is aware of what is going on, yet she chooses to remain silent.Siya ay may kamalayan sa kung ano ang nangyayari, ngunit pinili niyang manahimik.
My friends didn’t seem to be aware of my presence.Mukhang hindi namalayan ng mga kaibigan ko ang presensya ko.
It’s important to be aware of your surroundings.Mahalagang magkaroon ng kamalayan sa iyong kapaligiran.
He was aware of his illness and was afraid of it.Alam niya ang kanyang karamdaman at natatakot siya rito.
George is aware that someone is watching him.May kamalayan si George na may nakatingin sa kanya.
English Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into aware. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from “aware,” here are some topics you may read about:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “aware” and its Tagalog translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Aware In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment