Bayanihan In English Translation – Bayanihan Meaning In English

Bayanihan IN ENGLISH – This article will show you the best English translation of the word bayanihan. What is the meaning of the word bayanihan in English?

BAYANIHAN IN ENGLISH TRANSLATION - BAYANIHAN MEANING IN ENGLISH
BAYANIHAN IN ENGLISH TRANSLATION – BAYANIHAN MEANING IN ENGLISH

What is the meaning of Bayanihan In Tagalog? (Bayanihan Kahulugan)

Ang “bayanihan” ay tumutukoy sa tradisyong Pilipino ng pagkakaisa at pagtutulungan.

Halimbawa ng Bayanihan:

Ayon sa brainly.ph, ito ang ilang halimbawa ng bayanihan.

 1. Samasamang paglilinis ng pamayanan.
 2. Samasamang palilinis ng paaralan kagaya ng brigada eskwela.
 3. Sama samang pagtatanim para sa ikabubuti ng kalikasan.
 4. Ang pagdodonate ng pagkain,damit at ibat-ibang mga pangunahing pangangailangan sa oras ng sakuna.
 5. Ang samasamang pag puksa sa sunog kung mayroong nasusunugan.
 6. Ang pagsuporta sa ating mga local na produkto ay isang uri din ng bayanihan.
 7. Ang nakaugaliang paglilipat ng bahay ng sama-sama.
 8. Pagtulong ng walang kapalit.

Bayanihan Synonyms in Tagalog (Bayanihan Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms for the word “bayanihan” in Tagalog:

 • Pagtutulungan
 • Pagkakaisa
 • Pagdadamayan
 • Palusong
 • Pabayani
 • Pabatares

What is Bayanihan In English Translation?

TagalogEnglish
BayanihanCommunity spirit
BayanihanBayanihan
English-Tagalog Translation

The best translation of the word “bayanihan” in the dictionaries is “community spirit.”

What is Bayanihan meaning in English? (Community spirit Meaning)

Here is the meaning of the word “community spirit“:

The term “community spirit” or “bayanihan” refers to a Filipino tradition of cooperation, unity, and mutual assistance.

Bayanihan Synonyms (Community spirit Synonyms)

Here are some synonyms for “community spirit“:

 • Cooperative endeavor
 • Teamwork
 • Unity
 • Mutual help
 • Community support

Bayanihan In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Parte na ng kultura at buhay ng mga Pilipino ang bayanihan.Bayanihan is already part of the culture and life of Filipinos.
May bayanihan pa ba sa panahon ngayon?Is there still a community spirit today?
Sa kapanahunan ng aking lolo, sumasali siya sa bayanihan.In my grandfather’s time, he participated in the bayanihan.
Unti-unti ng nawawala ang tradisyong bayanihan sa Pilipinas.The bayanihan tradition in the Philippines is slowly disappearing.
Ang bayanihan ay ginagawa pa rin sa ilang mga probinsya.Bayanihan is still practiced in some provinces.
Tagalog-English Translation Example Sentences

There are a couple of words that could be translated into bayanihan. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from bayanihan in English, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “bayanihanand its translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Bayanihan In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment