Bugtong In English – Bugtong Meaning In English

BUGTONG IN ENGLISH – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the Tagalog word Bugtong. What is the meaning of the word bugtong in English

BUGTONG IN ENGLISH - BUGTONG MEANING IN ENGLISH
BUGTONG IN ENGLISH – BUGTONG MEANING IN ENGLISH

What is the meaning of Bugtong In Tagalog?

Ang bugtong ay mga parirala o kaya’y mga pangungusap na inihahanay nang patula o tuluyan at naglalaman ng talinhaga. Ang mga ito ay payak at maikli subali’t maliwanag at sinop ang kaisipan.

Dagdag pa rito, ang bugtong ay ang tawag sa mga natatangi o walang katulad.

Bugtong Synonyms in Tagalog (Bugtong Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of Bugtong in Tagalog.

  • Palaisipan
  • Pinahulaang kahulugan
  • Nagiisa
  • Walang katulad

What is Bugtong In English Translation?

TagalogEnglish
BugtongRiddle
Bugtong Only
Bugtong Pierce
Bugtong Enigma
Bugtong Question
Bugtong Problem
Bugtong Poser
Bugtong Mystery
Bugtong Excellence
Tagalog to English Translation

The best English translation of the word Bugtong in Dictionaries are riddle, only, pierce, enigma, question, problem, poser, mystery, excellence.

What is Bugtong meaning in English?

riddle is a mystifying, misleading, or puzzling question posed as a problem to be solved or guessed.

Additionally, according to merriam-webster.com,  something or someone difficult to understand.

Example Riddles in English:

1. What’s get wet, when drying (answer: towel)

2. what can be useful, until its broken (answer: egg)

3. What has 4 legs and only 1 foot t (answer: bed)

4. It has 2 hands and face, but no arms and legs (answer: clock)

5. It has many keys, but cant open any doors (answer: piano)

Bugtong In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Ang lolo ko magaling mag bugtong yun.My grandfather is good at riddles.
Ang mga bugtong ay mga palaisipan.Riddles are problem puzzles.
Nakakatuwa ang mga bugtong ni Ma’am pero minsan mahirap.Ma’am’s riddles are fun but sometimes difficult.
Kung gusto nyu ng aklat ng bugtong punta lang kayo dito.If you want a riddle book, just go here.
Bugtong na anak nila lola at lolo ang aking ina.My mother is the only child of my grandparents.
Tagalog to English Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into Bugtong. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from Bugtong here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of Bugtong and its English translation. We have also provided example sentences for Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Bugtong In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Reply