Competence In Tagalog Translation – Competence Meaning In Tagalog

COMPETENCE IN TAGALOG – This article will show you the best Tagalog translation of the word competence. What is the meaning of the word competence in Tagalog?

COMPETENCE IN TAGALOG TRANSLATION - COMPETENCE MEANING IN TAGALOG
COMPETENCE IN TAGALOG TRANSLATION – COMPETENCE MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Competence In English?

The term “competence” is defined as the ability to complete a task successfully.

Competence Synonyms In English

Here are some synonyms for competence:

 • Ability
 • Capability
 • Capableness
 • Capacity
 • Competency
 • Faculty

What is Competence In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
CompetenceKakayahan
English-Tagalog Translation

The best translation of the word “competence” in the dictionaries is “kakayahan.”

What is Competence meaning in Tagalog? (Kakayahan Kahulugan)

Here is the meaning of the word “kakayahan“:

Ang salitang “kakayahan” ay tinukoy bilang ang kakayahang makumpleto nang matagumpay ang isang gawain.

Dagdag pa rito, ayon sa brainly.ph, ang kakayahan ay ang mga bagay na kaya mong gawin o mga bagay kung saan ka magaling.

Competence Synonyms in Tagalog (Kakayahan Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of “kakayahan:

 • Kagalingan
 • Liksi
 • Abilidad
 • Diskarte
 • Kaya

Competence In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
Educators will demonstrate a high standard of competence in their work.Magpapakita ang mga tagapagturo ng mataas na pamantayan ng kakayahan sa kanilang trabaho.
Demonstrate your competence.Ipakita ang iyong kakayahan.
Since she was a child, she has proved her competence.Simula pagkabata, napatunayan na niya ang kanyang kakayahan.
To improve your competence, you must practice it.Upang mapabuti ang iyong kakayahan, dapat mong isagawa ito.
Don’t be hesitant since you have competence.Huwag kang mag-alinlangan dahil may kakayahan ka.
English – Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “competence”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from competence, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “competence” and its translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Competence In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment