Confident In Tagalog Translation – Confident Meaning In Tagalog

CONFIDENT IN TAGALOG – This article will show you the best Tagalog translation of the word confident. What is the meaning of the word confident in Tagalog?

CONFIDENT IN TAGALOG TRANSLATION - CONFIDENT MEANING IN TAGALOG
CONFIDENT IN TAGALOG TRANSLATION – CONFIDENT MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Confident In English?

Confident denotes a feeling of or display of confidence in oneself.

Confident Synonyms In English

Here are some synonyms for confident:

 • Assured
 • Secure
 • Self-asserting
 • Self-assured
 • Self-confident

What is Confident In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
ConfidentTiwala
English-Tagalog Translation

The best translation of the word “confident” in the dictionaries is “tiwala.”

What is Confident meaning in Tagalog? (Tiwala Kahulugan)

Here is the meaning of the word “tiwala“:

Ang salitang “tiwala” ay nagsasaad ng pakiramdam o pagpapakita ng kompyansa sa sarili.

Dagdag pa rito, ayon sa encyclopedia-titanica, ang tiwala ay maaaring sumangguni sa maraming mga bagay:

 • tiwala sa sarili
 • pag-asa na ang isang bagay ay bubuo alinsunod sa ating inaasahan
 • ang pamilyar sa atin sa pakikitungo sa isang tao

Confident Synonyms in Tagalog (Tiwala Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of “tiwala:

 • Kumpiyansa
 • Nagtitiwala
 • Kapalagayang-loob
 • Nananalig
 • Nakatitiyak
 • May pagtitiwala
 • May pananalig
 • Katapatang-loob
 • Pinagtitiwalaan
 • Bantay-salakay

Confident In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
She is too confident in herself.Masyado siyang tiwala sa sarili niya.
I am confident that I can do this.May tiwala akong magagawa ko ito.
Tom is confident in her.May tiwala si Tom sa kanya.
The team is confident that their project will work well.Kumpiyansa ang team na gagana nang maayos ang kanilang proyekto.
We are confident that we will win.May tiwala kami na mananalo kami.
English – Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “confident”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from confident, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “confident” and its translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Confident In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment