Cuddling In Tagalog Translation – Cuddling Meaning In Tagalog

CUDDLING IN TAGALOG– This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the word cuddling. What is the meaning of the word cuddling in Filipino?

CUDDLING IN TAGALOG - CUDDLING MEANING IN TAGALOG
CUDDLING IN TAGALOG – CUDDLING MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Cuddling In English?

Cuddling implies wrapping your arms around someone and embracing them in a caring manner, or holding each other close to indicate love or comfort (of two people).

Furthermore, cuddling is the gerund or present participle of the word “cuddle.”

Cuddling Synonyms In English

Here are some synonyms of Cuddling:

 • Hug
 • Embrace
 • Clasp
 • Caress
 • Fondle
 • Bear hug
 • Snuggle
 • Nestle
 • Pet
 • Canoodle
 • Smooch

What is Cuddling In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
CuddlesNagyayakapan
English-Tagalog Translation

The best Filipino translation of the word cuddling in Dictionaries is nagyayakapan.

What is Cuddling meaning in Tagalog?

(Nagyayakapan)

Ang salitang “nagyayakapan” ay nagpapahiwatig ng pagyakap sa isang tao at pagyakap sa kanila sa paraang nagmamalasakit, o pagyakap sa isa’t isa para ipahiwatig ang pagmamahal o ginhawa (ng dalawang tao).

Dagdag pa rito, ito ay tumutukoy sa dalawang taong magkayakap o hawak ang isa’t-isa.

Cuddling Synonyms in Tagalog (Nagyayakapan Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms for the word “Nagyayakapan” in Tagalog:

 • Yakap
 • Yapos
 • Akap
 • Haplos
 • Magkayakap
 • Pangkuhin
 • kandung-kandungin

Cuddling In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
Cuddling is something that my infant enjoys a lot.Ang pagyakap ay isang bagay na labis na kinagigiliwan ng aking sanggol.
I was taken aback when I saw them cuddling.Natigilan ako nang makita ko silang nagyayakapan.
Our loved ones deserve some cuddling.Ang ating mga mahal sa buhay ay nararapat na yakapin.
He’s not a big fan of cuddling.Hindi siya mahilig magyakapan.
Cuddling is a means of expressing our affection for someone.Ang pagyakap ay isang paraan ng pagpapahayag ng ating pagmamahal sa isang tao.
English Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into cuddling. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from “cuddling,” here are some topics you may read about:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “cuddling” and its Tagalog translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Cuddling In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment