Ipon In English – Ipon Meaning In English

IPON IN ENGLISH – This article will show you the best English translation of the Tagalog word “ipon.”

What is the meaning of the word “ipon” in English?

IPON IN ENGLISH - IPON MEANING IN ENGLISH
IPON IN ENGLISH – MEANING IN ENGLISH

What is the meaning of Ipon In Tagalog?

Ang ipon ay tumutukoy sa paraan ng pagpapaliban ng gastos.

Dagdag pa rito, ito ay nagmumula din sa kita ng isang tao ngunit hindi ito ginamit sa pga konsumo o maaring may mga pangangailangan na hindi ginastusan.

What is Ipon In English Translation?

The Tagalog word ipon can be translated in English as follows:

TagalogEnglish
IponSave
Ipon Savings
Ipon Store
Ipon Keep
Ipon Put aside
Ipon Reserve
Ipon Conserve
Ipon Retain
Tagalog English Translation

The best English translation of the word ipon in Dictionaries are save, savings, store, keep, put aside at reserve, conserve, retain.

What is Ipon meaning in English?

Save means to put aside as a store or reserve and to spend less.

Ipon In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Kapag pinagpatuloy natin ito hindi ako makapag ipon.If we continue this I will not be able to save.
Kailangan nag iipon tayo para sa ating future.We need to save for our future.
Mag-iipon na talaga ako.I really need to save.
Wala akong ipon ngayon kasi napaka gastos ko.I don’t have any savings right now because I spend too much.
Gusto kung mag ipon kase may gusto akong bilhinI want to save because I want to buy something
Tagalog English Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into ipon. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from Ipon here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of Ipon and its English translation. We have also provided example sentences for Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Ipon In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment