Migrasyon In English – Migrasyon Meaning In English

MIGRASYON IN ENGLISH – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the Tagalog word Migrasyon. What is the meaning of the word migrasyon in English

MIGRASYON IN ENGLISH - MIGRASYON MEANING IN ENGLISH
MIGRASYON IN ENGLISH – MIGRASYON MEANING IN ENGLISH

What is the meaning of Migrasyon In Tagalog?

Ang salitang ito ay mula sa Spanish migracion.

Ang migrasyon ay ang paglipat ng paninirahan ng tao o hayop sa mula sa isang pook papunta sa ibang lugar at maaaring panandalian o pang-matagalan, pansamantala o permanente.

Dagdag pa rito, ayon sa brainly.ph , ang migrasyon ay nangyayari dahil sa iba’t ibang mga dahilan.  

Migrasyon Synonyms in Tagalog (Migrasyon Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of Migrasyon in Tagalog

  • Relokasyon
  • Paglipat
  • Pag-alis
  • Pagpunta sa ibang bayan

What is Migrasyon In English Translation?

TagalogEnglish
MigrasyonMigration
Migrasyon Relocation
Migrasyon Resetting
Migrasyon Moving
Migrasyon Emigration
Migrasyon Posting
Migrasyon Departure
Tagalog to English Translation

The best English translation of the word Migrasyon in Dictionaries are migration ,relocation, resetting, moving, emigration, posting, departure.

What is Migrasyon meaning in English?

A Migration  the act, process, or an instance of migrating.

Additionally, merriam-webster.com, the act of moving or being moved out of one place and into another.

Migrasyon In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Marami na ang na lumipat ng lugar dahil lamang sa covid.Many have already moved the area simply because of covid.
Kailangan na nila lumipat kaagad.They need to move right away.
Mayroon siyang plano na mag migrasyon sa susunod na taon.He has plans to migrate next year.
Iilan nalang kami ang naiwan kasi nag migrasyon na ang iba.Only a few of us were left because others had already migrated.
Nag migrasyon na ang mga kamag anak ko sa ibang bansa.My children’s relatives have migrated to other countries.
Tagalog to English Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into Migrasyon. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from Migrasyon here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of Migrasyon and its English translation. We have also provided example sentences for Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Migrasyon In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment