North In Tagalog – North Meaning In Tagalog Translation

NORTH IN TAGALOG – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the English word North. What is the meaning of the word North in Tagalog?

NORTH IN TAGALOG - NORTH MEANING IN TAGALOG
NORTH IN TAGALOG – NORTH MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of North In English?

North refers to the section of the globe above the equator that is opposed to south, or the part of a region or country that is in this direction.

North Synonyms In English

Here are some synonyms of north

  • Boreal
  • Northbound
  • Northern
  • Northmost
  • Northerly
  • Polar

What is North In Tagalog Translation?

The English word North can be translated in Tagalog as follows:

English Tagalog
NorthHilaga
NorthNorte
English Tagalog Translation

The best Filipino translation of the word North in Dictionaries are hilaga, norte.

What is North meaning in Tagalog?

Here is the meaning of likewise in Tagalog

Ang hilaga ay isa sa apat na puntos ng kumpas o direksyon ng kardinal. Ito ay kabaligtaran ng timog at patayo sa silangan at kanluran.

Dagdag pa rito, ang hilaga ay isang pangngalan, pang-uri, o pang-abay na nagpapahiwatig ng direksyon o heograpiya.

North In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
Our destination for tomorrow is northern part of the Negros. Ang destinasyon natin bukas ay hilagang bahagi ng Negros.
I am waiting here at the north part of café.Naghihintay ako dito sa hilagang parte ng kapehan
Can you go with me to the north part of this school.Pwede mo ba akong samahan sa hilagang bahagi ng school na ito.
I am from northern Samar.Ako ay mula sa hilagang Samar.
I am curious about north Korea.Gusto kung malaman ang tungkol sa norte ng Korea.
English Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into North. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other English Tagalog Translation

Other Topics From This Page

Aside from North here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of North and its Tagalog translation. We have also provided example sentences for English Tagalog Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “North In Tagalog“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment