Pervert In Tagalog Translation – Pervert Meaning In Tagalog

PERVERT IN TAGALOG – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the word pervert. What is the meaning of the word pervert in Filipino?

PERVERT IN TAGALOG TRANSLATION - PERVERT MEANING IN TAGALOG
PERVERT IN TAGALOG TRANSLATION – PERVERT MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Pervert In English?

The word “pervert” means to cause one to turn aside or away from what is good, true, or morally right, and to cause one to turn aside or away from what is generally done or accepted.

A pervert is someone whose sexual activity is considered deviant and inappropriate.

Pervert Synonyms In English

Here are some synonyms for pervert:

 • Backslider 
 • Debauchee
 • Debaucher
 • Decadent
 • Degenerate
 • Deviate
 • Libertine
 • Perv
 • Profligate
 • Bend
 • Color
 • Cook
 • Distort
 • Falsify
 • Fudge
 • Garble
 • Misinterpret
 • Misrelate

What is Pervert In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
PervertTaong naligaw ng landas
PervertManyakis
English-Tagalog Translation

The best Filipino translations of the word “pervert” in Dictionaries are “taong naligaw ng landas” or “manyakis.”

What is Pervert meaning in Tagalog? (Taong naligaw ng landas/Manyakis Kahulugan)

Here is the meaning of the word “pervert” in Tagalog:

Ang pariralang “taong naligaw ng landas” ay tumutukoy sa taong nawawala sa tamang daan o landas sa buhay.

Samantala, ang manyakis naman ay tumutukoy sa isang taong na hindi wasto ang kilos sa mga kababaihan o ang pagiging bastos, walang modo, balasubas na tao, walang hiya, at masama ang paguugali.

Pervert Synonyms in Tagalog (Taong naligaw ng landas/Manyakis Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms for the word “taong naligaw ng landas” in Tagalog:

 • Taong sumama
 • Masamang tao
 • Umakay sa kasamaan
 • Gumamit sa maling paraan
 • Magligaw

Here are the common synonyms for the word “manyakis” in Tagalog:

 • Bastos
 • Manyak
 • Balasubas
 • Walang modo

Pervert In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
He looks like a filthy old pervert.Mukha siyang maruming matandang manyakis.
Everyone doesn’t like him because he’s a pervert.Lahat ng tao ayaw sa kanya dahil manyakis siya.
Don’t date a pervert.Wag kang makikipag date sa masamang tao.
A film that perverts young people’s minds by promoting immorality.Isang pelikulang umakay ng kasamaan sa isipan ng mga kabataan sa pamamagitan ng pagtataguyod ng imoralidad.
Mike is a pervert.Si Mike ay isang manyakis.
English Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “pervert”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from pervert in Filipino, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “pervert” and its Tagalog translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Pervert In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment