Significance In Tagalog Translation – Significance Meaning In Tagalog

SIGNIFICANCE IN TAGALOG– This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the word significance. What is the meaning of the word significance in Filipino?

SIGNIFICANCE IN TAGALOG - SIGNIFICANCE MEANING IN TAGALOG
SIGNIFICANCE IN TAGALOG – SIGNIFICANCE MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Significance In English?

The word “significance” refers to the trait of being important and having noticeable worth or effect.

Furthermore, according to Merriam-Webster, it is the meaning of anything, as well as something that is transmitted as a meaning in an oblique or indirect manner.

Significance Synonyms In English

Here are some synonyms of Significance:

 • Content
 • Importance
 • Value
 • Denotation
 • Drift
 • Import
 • Intent
 • Intention
 • Meaning
 • Purport
 • Sense
 • Signification
 • Implication

What is Significance In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
SignificanceKahalagahan
SignificanceKabuluhan
SignificanceKahulugan
English-Tagalog Translation

The best Filipino translation of the word significance in Dictionaries is kahalagahan.

What is Significance meaning in Tagalog?

(Kahalagahan)

Ang salitang “kahalagahan” ay tumutukoy sa katangian ng pagiging mahalaga at pagkakaroon ng kapansin-pansing halaga o epekto.

Dagdag pa rito, ayon sa brainly.ph, ito ay binubuo ng panlapi at salitang ugat na halaga. Ang kahulugan nito ay tumutukoy sa importansiya, kabuluhan, kapakinabangan o kasaysayan.

(Kabuluhan)

Ang salitang “kabuluhan“, ayon sa brainly.ph, ay may salitang-ugat na bulo. Ang ibig sabihin nito’y tumutukoy sa halaga, importansya at saysay ng isang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari.

(Kahulugan)

Ang salitang “kahulugan” ay tumutukoy sa pagpapaliwanag ng ibig sabihin ng isang bagay, salita, parirala o pangyayari.

Significance Synonyms in Tagalog (Kahalagahan Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms for the word “Kahalagahan” in Tagalog:

 • Importansiya
 • Kapakinabangan
 • Katuturan
 • Kwenta
 • Makahulugan
 • Ibig sabihin
 • Katumbas
 • Kalidad
 • Silbi

Significance In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
Is there any significance here?Mayroon bang anumang kahalagahan dito?
Her necklace has great significance for her.Malaki ang kahalagahan ng kanyang kwintas para sa kanya.
His wife can’t see the significance of his hard work.Hindi nakikita ng kanyang asawa ang kahalagahan ng kanyang pagsusumikap.
Gracia is unaware of the significance of the stone she’s holding.Hindi alam ni Gracia ang kahalagahan ng batong hawak niya.
I can’t see its significance.Hindi ko makita ang kahalagahan nito.
English Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into significance. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from “significance,” here are some topics you may read about:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “significance” and its Tagalog translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Significance In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment