Balang araw In English Translation – Balang araw Meaning In English

BALANG ARAW IN ENGLISH – This article will show you the best English translation of the word balang araw. What is the meaning of the word balang araw in English?

BALANG ARAW IN ENGLISH TRANSLATION - BALANG ARAW MEANING IN ENGLISH
BALANG ARAW IN ENGLISH TRANSLATION AND MEANING

What is the meaning of Balang araw In Tagalog? (Balang araw Kahulugan)

Ang salitang “balang araw” ay nangangahulugang sa isang tiyak na oras sa hinaharap.

Dagdag pa rito, ito ay tumutukoy sa darating na panahon o pagdating ng panahon.

Balang araw Synonyms in Tagalog (Balang araw Kasingkahulugan)

Here are some Tagalog synonyms for the word “balang araw“:

  • Pagdating ng panahon
  • Pagdating ng araw

What is Balang araw In English Translation?

TagalogEnglish
Balang arawSomeday
Tagalog-English Translation

The best translation of the word “balang araw” in the dictionaries is “someday.”

What is Balang araw meaning in English? (Someday Meaning)

Here is the meaning of the word “someday“:

Someday” means at a certain time in the future.

Balang araw Synonyms (Someday Synonyms)

Here are some synonyms for “someday“:

  • Eventually
  • Finally 
  • Sometime
  • Sooner or later
  • Ultimately
  • Yet
  • At later time
  • One day

Balang araw In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Balang araw matutupad ko rin ang mga pangarap ko.Someday I will be able to fulfill my dreams too.
Ang mga kasanayang ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang balang araw.These skills could be useful someday.
Pupunta tayo doon balang araw.We will go there someday.
Balang araw magkakaroon din ako ng sariling bahay.Someday I will also have my own house.
Balang araw makakatapos din ako ng pag-aaral.Someday I will also be able to finish school.
Tagalog-English Translation Example Sentences

There are a couple of words that could be translated into balang araw. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from balang araw, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “balang arawand its translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Balang araw In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment