Bayan In English Translation – Bayan Meaning In English

BAYAN IN ENGLISH – This article will show you the best English translation of the word “bayan.” What is the meaning of the word “bayan” in English?

BAYAN IN ENGLISH TRANSLATION - BAYAN MEANING IN ENGLISH
BAYAN IN ENGLISH TRANSLATION AND MEANING

What is the meaning of Bayan In Tagalog? (Bayan Kahulugan)

Ang “bayan” ay isang urban na lugar na may pangalan, malinaw na hangganan, at lokal na pamahalaan.

Dagdag pa rito, ayon sa proudpinoy.ph, ito ay ang makabanyagang paraan ng pagtawag sa isang lugar.

Bayan Synonyms in Tagalog (Bayan Kasingkahulugan)

Here are some Tagalog synonyms for the word “bayan“:

  • Pook
  • Lugar

What is Bayan In English Translation?

TagalogEnglish
BayanTown
Tagalog-English Translation

The best translation of the word “bayan” in the dictionaries is “town.”

What is Bayan meaning in English? (Town Meaning)

Here is the meaning of the word “town“:

A “town” is an urban area with a name, clear borders, and a local government. It is generally bigger than a village but smaller than a city.

Bayan Synonyms (Town Synonyms)

Here are some synonyms for “town“:

  • City
  • Metropolis
  • Municipality
  • Township

Bayan In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Gusto kong umalis sa bayan na ito.I want to leave this town.
Mahal ni Jessa ang kanilang bayan.Jessa loves their town.
Saang bayan ka nakatira.In what town do you live?
Kamangha-mangha ang bayan na ito!This town is amazing!
Ang maliit na bayan na ito ay hindi nakakainip.This small town is not boring.
Tagalog-English Translation Example Sentences

There are a couple of words that could be translated into bayan. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from bayan in English, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “bayanand its translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Bayan In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment