Conduct In Tagalog Translation – Conduct Meaning In Tagalog

CONDUCT IN TAGALOG – This article will show you the best Tagalog translation of the word conduct. What is the meaning of the word conduct in Tagalog?

CONDUCT IN TAGALOG TRANSLATION - CONDUCT MEANING IN TAGALOG
CONDUCT IN TAGALOG TRANSLATION – CONDUCT MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Conduct In English?

The word “conduct” means “to plan and carry out a certain task.”

Also, it means a way of living or a standard of behavior, especially one based on moral principles.

Conduct Synonyms In English

Here are some synonyms for conduct as a verb:

 • Administer
 • Administrate
 • Carry on
 • Control
 • Direct
 • Govern
 • Guide
 • Handle
 • Keep
 • Manage
 • Operate
 • Overlook
 • Preside (over)
 • Regulate

Here are some synonyms for conduct as a noun:

 • Behavior
 • Performance
 • Comportment
 • Demeanor
 • Bearing
 • Deportment
 • Actions
 • Acts
 • Activities
 • Deeds
 • Doings
 • Handiwork

What is Conduct In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
ConductMamuno
ConductPag-uugali
ConductMagsagawa
English-Tagalog Translation

The best translations of the word “conduct” in the dictionaries are “mamuno” or “pag-uugali.”

What is Conduct Meaning in Tagalog? (Mamuno or Pag-uugali Kahulugan)

Here is the meaning of the words “mamuno or pag-uugali“:

Ang “mamuno” ay nangangahulugang magplano at magsagawa ng isang tiyak na gawain.

Samantala, ang pag-uugali naman ay tumutukoy sa kabuuan ng pagkatao ng isang tao, na binubuo ng emosyon, ating pag-iisip at motibasyon at kung ano ang ating ikinikilos.

Conduct Synonyms in Tagalog (Mamuno or Pag-uugali Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of “mamuno:

 • Namahahala
 • Nagpapatakbo
 • Nagpaplano
 • Nagsasagawa

Here are some synonyms of “pag-uugali:

 • Ugali
 • Pagkilos
 • Asal
 • Tindig
 • Kilos

Conduct In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
He will conduct research about frogs.Magsasagawa siya ng pananaliksik tungkol sa mga palaka.
We were taught to have proper conduct.Tinuruan kaming magkaroon ng tamang pag-uugali.
Her conduct was regarded as guilty.Ang kanyang pag-uugali ay itinuturing na nagkasala.
Larry has bad conduct.Si Larry ay may masamang pag-uugali.
The team will conduct the experiment next month.Magsasagawa ang koponan ng eksperimento sa susunod na buwan.
English – Filipino Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “conduct”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from conduct in Filipino, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “conduct” and its Tagalog translation. In addition, we have provided example sentences for the Filipino English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Conduct In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment