Chill In Tagalog Translation – Chill Meaning In Tagalog

CHILL IN TAGALOG – This article will show you the best Tagalog translation of the word chill. What is the meaning of the word chill in Tagalog?

CHILL IN TAGALOG TRANSLATION - CHILL MEANING IN TAGALOG
CHILL IN TAGALOG TRANSLATION – CHILL MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Chill In English?

The term “chill” describes an uncomfortable sensation of coldness in the air, one’s environment, or one’s body.

Chill Synonyms In English

Here are some synonyms for chill:

 • Bite 
 • Bitterness
 • Bleakness
 • Chilliness
 • Nip
 • Nippiness
 • Rawness
 • Sharpness
 • Coldness

What is Chill In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
ChillGinaw
ChillKalma
English-Tagalog Translation

The best translations of the word “chill” in the dictionaries are “ginaw” or “kalma.”

What is Chill Meaning in Tagalog? (Ginaw or Kalma Kahulugan)

Here is the meaning of the words “ginaw” or “kalma“:

Ang “ginaw” ay naglalarawan sa hindi komportable na pakiramdam ng lamig sa hangin, kapaligiran ng isang tao, o katawan ng isang tao.

Samantala, ang kalma naman ay tumutukoy sa pagiging mahinahon o tahimik.

Chill Synonyms in Tagalog (Ginaw or Kalma Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of “ginaw:

 • Malamig
 • Maginaw

Here are some synonyms of “kalma:

 • Mahinahon
 • Tahimik

Chill In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
I felt a chill.Nakaramdam ako ng ginaw.
Lina shivered in response to the darkness’s chill.Nanginginig si Lina bilang tugon sa ginaw ng dilim.
Just chill bro, nothing’s going to happen.Kalma ka lang bro, walang mangyayari.
Just chill, they won’t listen if you keep on doing that.Kalma ka lang, hindi sila makikinig kung patuloy mong ginagawa yan.
I felt chilled as I entered the room.Nakaramdam ako ng ginaw pagpasok ko sa kwarto.
English – Filipino Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “chill”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from chill in Filipino, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “chill” and its Tagalog translation. In addition, we have provided example sentences for the Filipino English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Chill In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment