Communication In Tagalog – Communication Meaning In Tagalog

COMMUNICATION IN TAGALOG – This article will show you the best Tagalog translation of the word communication. What is the meaning of the word communication in Tagalog?

COMMUNICATION IN TAGALOG TRANSLATION - COMMUNICATION MEANING IN TAGALOG
COMMUNICATION IN TAGALOG TRANSLATION AND MEANING

What is the meaning of Communication In English?

The term “communication” refers to the process of exchanging information between people using a common set of symbols, signs, or behavior.

Communication Synonyms In English

Here are some synonyms for communication:

 • Dispatch
 • Message
 • Transmission
 • Connection
 • Contact
 • Conversation
 • Delivery
 • Intelligence
 • Link

What is Communication In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
CommunicationKomunikasyon
CommunicationPakikipag-usap
English-Tagalog Translation

The best translation of the word “communication” in the dictionaries is “komunikasyon.”

What is Communication Meaning in Tagalog? (Komunikasyon Kahulugan)

Here is the meaning of the word “komunikasyon“:

Ang salitang “komunikasyon” ay nagmula sa salitang espanyol na “communicación.”

Ito ay tumutukoy sa proseso ng pagpapalitan ng impormasyon sa pagitan ng mga tao gamit ang isang karaniwang hanay ng mga simbolo, palatandaan, o pag-uugali.

Communication Synonyms in Tagalog (Komunikasyon Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of “komunikasyon:

 • Pakikipag-ugnayan
 • Pakikipag-unawaan
 • Talastasan
 • Pagpapahayag
 • Pagbabalita
 • Liham
 • Patutastas

Communication In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
We lost communication.Nawalan kami ng komunikasyon.
Our communication is not that strong.Hindi ganoon kalakas ang aming komunikasyon.
A big step toward peace is better communication.Ang isang malaking hakbang tungo sa kapayapaan ay mas mahusay na komunikasyon.
Bad communication leads to conflict.Ang masamang komunikasyon ay humahantong sa tunggalian.
Do you have communication with him?May komunikasyon ka ba sa kanya?
English – Filipino Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “communication”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from communication in Filipino, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “communication” and its Tagalog translation. In addition, we have provided example sentences for the Filipino English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Communication In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment