Cursing In Tagalog Translation – Cursing Meaning In Tagalog

CURSING IN TAGALOG – This article will show you the best Tagalog translation of the word cursing. What is the meaning of the word cursing in Tagalog?

CURSING IN TAGALOG TRANSLATION - CURSING MEANING IN TAGALOG
CURSING IN TAGALOG TRANSLATION – CURSING MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Cursing In English?

Cursing is the act of speaking magical words with the intent of bringing someone terrible luck.

Furthermore, “cursing” also refers to the use of an impolite word or expression that conveys your anger.

Cursing Synonyms In English

Here are some synonyms for “cursing as (Pagsusumpa)”:

 • Anathematizing
 • Beshrewing [archaic]
 • Imprecating
 • Maledicting

Here are some synonyms for “cursing as (Pagmumura)”:

 • Blaspheming
 • Cussing
 • Swearing

What is Cursing In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
CursingPagsusumpa
CursingPagmumura
English-Tagalog Translation

The best translations of the word “cursing” in the dictionaries are “pagsusumpa” and “pagmumura.”

What is Cursing meaning in Tagalog? (Pagsusumpa o Pagmumura Kahulugan)

Here is the meaning of the words “pagsusumpa” and “pagmumura“:

Ang pagsusumpa ay ang pagkilos ng pagsasalita ng mga mahiwagang salita na may layuning magdala ng isang kahila-hilakbot na suwerte.

Samantala, ang “pagmumura” ay tumutukoy sa paggamit ng isang hindi magalang na salita o pagpapahayag na naghahatid ng iyong galit.

Cursing Synonyms in Tagalog (Pagsusumpa/Pagmumura Kasingkahulugan)

Here are some synonyms for “pagsusumpa”:

 • Ang pagsumpa
 • Sumpain
 • Sumusumpa
 • Isinusumpa

Here are some synonyms for “pagmumura”:

 • Paglait
 • Magtungayaw
 • Tungayawin
 • Nagmumura

Cursing In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
Kiera is cursing out of anger.Nagmumura si Kiera dahil sa galit.
The old woman was cursing the man.Pinagmumura ng matandang babae ang lalaki.
Melaine was cursing when I got home.Nagmumura si Melaine pagdating ko sa bahay.
I can hear cursing everywhere.Nakakarinig ako ng pagmumura kung saan-saan.
He was yelling and cursing.Siya ay sumisigaw at nagmumura.
English – Filipino Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “cursing”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from cursing in Tagalog, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “cursing” and its translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Cursing In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment