Nasasakupan In English – Nasasakupan Meaning In English

NASASAKUPAN IN ENGLISH – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the Tagalog word Nasasakupan. What is the meaning of the word nasasakupan in English

NASASAKUPAN IN ENGLISH - NASASAKUPAN MEANING ENGLISH
NASASAKUPAN IN ENGLISH – NASASAKUPAN MEANING ENGLISH

What is the meaning of Nasasakupan In Tagalog?

Ang nasasakupan ay nangangahulugang kung hangaang saan aabot o sakop ang iyong ginagawang proyekto at nangangahulugan din sa iyong lugar o teritoryo na iyong pagaari.

Dagdag pa rito, ito rin ay nangangahulugang kung sa Araling Panlipunan ang batayan, isang halimbawa ay ang nasasakupan na kaharian o sa madaling salita ay pagmamay ari at kontrolado ng mananakop.

Nasasakupan Synonyms in Tagalog (Nasasakupan Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of Nasasakupan in Tagalog

  • Sakop
  • Lugar na iyong Pag-aari
  • Bahagi
  • Parte

What is Nasasakupan In English Translation?

TagalogEnglish
NasasakupanScope
Nasasakupan Extent
Nasasakupan Sphere
Nasasakupan Covered
Nasasakupan Coverage
Nasasakupan Range
Nasasakupan Breadth
Nasasakupan Jurisdiction
Nasasakupan Width
Nasasakupan Reach
Nasasakupan Sweep
Nasasakupan Purview
Nasasakupan Span
Nasasakupan Stretch
Nasasakupan Spread
Nasasakupan Horizon
Nasasakupan Area

The best English translation of the word Nasasakupan in Dictionaries are scope, extent, sphere, covered, range, breadth, jurisdiction, width, reach, sweep, purview, span, stretch, spread, horizon, area.

What is Nasasakupan meaning in English?

Scope means how far or covered the project you are working on and also means your area or territory that you own.

Additionally, the scope is simply all of the work that must be completed in order to meet the project’s goals. To put it another way, scope refers to the process of identifying and recording specified project goals, outcomes, milestones, tasks, costs, and timetable dates that are relevant to the project objectives.

Nasasakupan In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Ang laki pala ng iyong nasasakupan lupa.The scope of your land area was big.
Hangang dito lang yung nasasakupan namin.This is all we have under our jurisdiction.
Hindi na pwedeng lumagpas kase hindi na amin sakop sa kabila.It can’t be exceeded because we are no longer covered by the other side.
Nahirapan kami kasi ang lawak ng aming nasasakupan sa proyekto.We had a hard time because of the extent of our coverage of the project.
Kailangan nating hatiin ang nasasakupan nating proyekto para di tayo mahirapan.We need to divide the scope of our project so that we do not suffer.
Tagalog to English Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into Nasasakupan. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from Nasasakupan here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of nasasakupan and its English translation. We have also provided example sentences for Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Nasasakupan In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment