Abala In English – Abala Meaning In English

ABALA IN ENGLISH – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the Tagalog word Abala. What is the meaning of the word abala in English

ABALA IN ENGLISH - ABALA MEANING IN ENGLISH
ABALA IN ENGLISH – ABALA MEANING IN ENGLISH

What is the meaning of Abala In Tagalog?

Ang abala ay nagangahulugang kasalukuyang maraming ginagawa at inaasikaso o tungkulin na kailangan gampanan.

Dagdag pa rito, ang abala ay ang pansamantalang paghinto sa ginagawa.

Kahulugan ng Abala sa Diksyunaryo

Ayon sa brainly.ph ito ang kahulugan ng abala sa diksyunaryo

Ang kahulugan ng abala sa diksunaryo ay tatlo dahil ito ay maaaring gamitin bilang pangngalan, pandiwa o pang-uri. Narito ang mga kahulugan nito:

  1. abala (pangngalan) – isang bagay na tumutukoy sa gawain, responsibilidad o tungkulin
  2. abala (pandiwa) – akto ng pag-antala, paggambala, o pagbibigay ng oras sa isang gawain
  3. abala (pang-uri) – pagiging okupado o ligalig

Abala Synonyms in Tagalog (Abala Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of Abala in Tagalog

  • Maraming ginagawa
  • Pag-antala
  • Paggambala
  • Pagiging okupado
  • Gambalain
  • Antalain

What is Abala (Busy) In English Translation?

TagalogEnglish
AbalaBusy
Abala Active
Abala Assiduous
Abala Bustling
Abala Diligent
Abala Employed
Abala Engaged
Abala Hopping
Abala Industrious
Abala Occupied
Abala Sedulous
Abala Tied-up
Abala Working

The best English translation of the word Abala in Dictionaries are busy, active, assiduous, bustling, diligent, employed, engaged, hopping, industrious, occupied, sedulous, tied-up, working.

What is Abala (Bother) In English Translation?

TagalogEnglish
AbalaBother
Abala Worry
Abala Annoy
Abala Anxious
Abala Irritate
Abala Chivy
Abala Pester
Abala Intrude
Abala Disturb

The best English translation of the word Abala in Dictionaries are bother, worry, annoy, anxious, irritate, chivy, pester, intrude, disturb.

What is Abala meaning in English?

Busy it means you’re putting in a lot of effort or focusing on one item in particular and you have a lot of things to do.

Additionally, Bother is to cause to be somewhat anxious or concerned and something that causes petty annoyance or worry.

Abala In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Abalang-abala ang lahat sa paghahanda.Everyone is busy preparing.
Abala ako ngayon kasi kailangan ko maglinis ng bahay.I’m busy now because I have to clean the house.
Inabala mo pa talaga ako.You really bother me.
Abala si Ana sa pagluluto para sa aming hapunan.Ana is busy cooking for our dinner.
Huwang mong abalahin ang mama mo.Don’t bother your mother.
Tagalog to English Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into Abala. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from Abala here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of abala and its English translation. We have also provided example sentences for Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Abala In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment