Nasyonalismo In English – Nasyonalismo Meaning In English

NASYONALISMO IN ENGLISH – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the Tagalog word Nasyonalismo. What is the meaning of the word nasyonalismo in English

NASYONALISMO IN ENGLISH - NASYONALISMO MEANING IN ENGLISH
NASYONALISMO IN ENGLISH – NASYONALISMO MEANING IN ENGLISH

What is the meaning of Nasyonalismo In Tagalog?

Ang salitang nasyonalismo, mula sa German na nationalismus, ay nilikha ni Johann Gottfried Herder noong1770s. Hindi tiyak kung saan umusbong ang nasyonalismo ngunit pinaniniwalaang ang pag-unlad nito ay mahigpit na kaugnay ng modernisasyon ng estado at ng pagtangkilik sa soberanyang popular.

Ang nasyonalismo ay ang pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Kasama rito ang pagmamahal sa kapwa kalahi, kultura at bansa. Para sa iba ang pagmamahal sa bayan ay ang pagiging handang magsakripisyo ng buhay para sa bayan.

Dagdag pa rito, ayon sa brainly.ph, kasama dito ang pagsuporta sa mga kababayan na lumalahok sa mga paligsahan. At ang pagiging proud sa lahi.

Mga Kilalang Nasyonalista sa Pilipinas

Ayon sa philnews.ph ito ang mga kilalang nasyonalista sa Pilipinas

 • Ilustrado – mga estudyanteng mula sa pamilyang mayayaman na nakapag-aral sa Europa. Sila ang nagpasimula ng kilusang REPORMA at pumunta sa Espanya pagkatapos ng pagpatay sa mga paring GomBurZa.
 • Maximo at Pedro Paterno – ang mag-amang Paterno. Si Maximo ay pinahinalaang kasangkot sa Cavite Mutiny samantalang si Pedro ay binuksan ang kanyang tirahan para sa pagtitipon ng mga ilustrado. Sumulat din si Pedro ng Sampaguita Y Poesia sa wikang Pilipino.
 • Graciano Sanciaco – ang sumulat sa pahayagang El Democrata na ukol sa kalagayan ng Pilipinas. Siya rin ang sumulat ng El Progeso de Filipinas.
 • Graciano Lopez-Jaena – Isang bayaning nag-aral ng Medisina sa Madrid at theolohiya sa seminaryo noong nasa Pilipinas siya. Sumulat siya ng Fray Botod na isang satiriko na naglalahad ng pang-aabuso nga mga prayle.
 • Juan Luna – ang matandang kapatid ni Antonio Luna at isang pintor. Siya ang gumawa nga Spoliarium.
 • Felix Ressurecion Hidalgo – Ang gumawa ng Las Virgenes Cristianas Expuetas Al Populacho na isinali niya sa Exposicion de Bellas Artes.
 • Los Dosmundos – isang pahayagang ang layunin ay ang paghingi ng pagkapantay-panty na karapatan para sa mga kolonya, ang mag-ambag sa abot ng makakaya sa pagtaas ng pangkalahatang kapakanan sa Pilipinas, at iba pa.
 • Jose Protacio Rizal Mercado y Alonso Realonda – ang pambansang bayani ng Pilipinas. Siya ang gumawa ng dalawang nobelang Noli me Tangere at El Filibusterismo
 • Marcelo H. Del Pilar – Ang sumulat ng Dasalan at Tocsohan na nagpapahayag ng mapang-abusong prayle, at Sobreña Monacol at La Frailocracia Filipina.
 • La Solidaridad – Ang pahayagan ng Kilusang REPORMA na bunga ng dalawang samahang Masonreya na isang samahan na nagsusulong ng malayang kaisipan, at Revolucion, na itinatag ni Lopez-Jaena sa Barcelona.
 • La Liga Filipina – Ang itinatag ni Rizal sa Tondo na ang layunin ay magbuklod ang buong bansa upang maging isang bansang matatag at iisang lahi.
 • Katipunan – Kilala rin bilang Kataastaasang, Kagalanggalangan, Katipunan ng mga Anak ng Bayan, na itinatag nina Andres BonifacioLadislao Diwa Deodato ArellanoTeodoro Plata, at Valentin Diaz.

Nasyonalismo Synonyms in Tagalog (Nasyonalismo Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of Nasyonalismo in Tagalog

 • Pagmamalaki sa kultura
 • Makabansa
 • Pagmamahal sa bayan
 • Katapatan sa bansa

What is Nasyonalismo In English Translation?

TagalogEnglish
NasyonalismoNationalism
Nasyonalismo Chauvinism
Nasyonalismo Jingoism
Nasyonalismo Superpatriotism

The best English translation of the word Nasyonalismo in Dictionaries are nationalism, chauvinism, jingoism, superpatriotism.

What is Nasyonalismo meaning in English?

Nationalism, ideology based on the premise that the individual’s loyalty and devotion to the nation-state surpass other individual or group interests.

Additionally nationalism a sense of national consciousness exalting one nation above all others and placing primary emphasis on promotion of its culture and interests as opposed to those of other nations or supranational groups.

Nasyonalismo In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Ang nasyonalismo ay nag pagmamahal sa ating bayan.Nationalism it means loving our country.
Ang giyera sa ating bansa ay sanhi ng nasyonalismo at kasakiman.The war in our country is caused by nationalism and greed.
Mahalagang malaman natin ang tungkol sa nasyonalismo.It is important that we know about nationalism.
Kasakiman ang punot dulo ng nasyonalismo.Greed is the root end of nationalism.
Pinag-aaralang mabuti ni Cristy ang tungkol sa nasyonalismo.Cristy studies hard about nationalism.
Tagalog to English Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into Nasyonalismo. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from Nasyonalismo here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of nasyonalismo and its English translation. We have also provided example sentences for Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Nasyonalismo In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment