Lalo na In English Translation – Lalo na Meaning In English

LALO NA IN ENGLISH – This article will show you the best English translation of the word lalo na. What is the meaning of the word lalo na in English?

LALO NA IN ENGLISH TRANSLATION - LALO NA MEANING IN ENGLISH
LALO NA IN ENGLISH TRANSLATION AND MEANING

What is the meaning of Lalo na In Tagalog? (Lalo na Kahulugan)

Ang lalo na ay ginagamit upang bigyang-diin ang kahalagahan ng isang bagay o tao bukod sa iba pang uri nito o upang ituro ang isang bagay bukod sa iba pa.

Lalo na Synonyms in Tagalog (Lalo na Kasingkahulugan)

Here are some Tagalog synonyms for the word “lalo na“:

 • Lalo
 • Partikular
 • Sadya
 • Mas
 • Higit
 • Lampas
 • Labis

What is Lalo na In English Translation?

TagalogEnglish
Lalo naEspecially
English-Tagalog Translation

The best translation of the word “lalo na” in the dictionaries is “especially.”

What is Lalo na meaning in English? (Especially Meaning)

Here is the meaning of the word “especially“:

The word “especially” is used to single out one person, thing, or situation over all others.

Lalo na Synonyms (Especially Synonyms)

Here are some synonyms for “especially“:

 • Particularly
 • Specifically
 • Chiefly
 • Exclusively
 • Notably
 • Principally
 • Specially
 • Specifically

Lalo na In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Gustung-gusto ko ang paglalakbay, lalo na sa mga bagong lugar.I love traveling, especially to new places.
Gusto ko ang itsura mo, lalo na ang pananamit mo.I like your look, especially your clothing.
Masarap ang mangga, lalo na kapag sariwa.Mangoes are delicious, especially when fresh.
Masaya ang movie marathon lalo na kapag umuulan.A movie marathon is fun, especially when it’s raining.
Hindi kita gusto, lalo na ang ugali mo.I don’t like you, especially your attitude.
Tagalog-English Translation Example Sentences

There are a couple of words that could be translated into lalo na. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from lalo na, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “lalo naand its translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Lalo na In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment