Cherish In Tagalog Translation – Cherish Meaning In Tagalog

CHERISH IN TAGALOG – This article will show you the best Tagalog translation of the word cherish. What is the meaning of the word cherish in Tagalog?

CHERISH IN TAGALOG TRANSLATION - CHERISH MEANING IN TAGALOG
CHERISH IN TAGALOG TRANSLATION – CHERISH MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Cherish In English?

The definition of “cherish” is to hold dear, to feel or express fondness towards something or someone.

Cherish Synonyms In English

Here are some synonyms for cherish:

 • Adore
 • Love
 • Worship
 • Admire
 • Appreciate
 • Care for
 • Cling to
 • Cultivate
 • Defend
 • Embrace
 • Encourage

What is Cherish In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
CherishMahalin
CherishPahalagahan
English-Tagalog Translation

The best translations of the word “cherish” in the dictionaries are “mahalin” or “pahalagahan.”

What is Cherish Meaning in Tagalog? (Mahalin or Pahalagahan Kahulugan)

Here is the meaning of the words “mahalin” or “pahalagahan“:

Ang kahulugan ng “mahalin” ay ang itangi, maramdaman o ipahayag ang pagmamahal sa isang bagay o isang tao.

Samantala, ang pahalagahan naman ay pagpapakita ng importansya sa iyong mahal sa buhay.

Cherish Synonyms in Tagalog (Mahalin or Pahalagahan Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of “mahalin or pahalagahan:

 • Pangalagaan
 • Pagmamahal
 • Pag-unawa
 • May malasakit
 • Iingatan
 • Pagpapakita ng importansiya

Cherish In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
We have to cherish every moment of our lives.Kailangan nating pahalagahan ang bawat sandali ng ating buhay.
I cherish my mom so much.Mahal na mahal ko ang nanay ko.
Kyle and John cherish their own country.Pinahahalagahan nina Kyle at John ang kanilang sariling bansa.
Learn to cherish the things you have.Matuto kang pahalagahan ang mga bagay na meron ka.
Some kids don’t know how to cherish what they have.Ang ilang mga bata ay hindi alam kung paano pahalagahan ang mayroon sila.
English – Filipino Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “cherish”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from cherish in Filipino, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “cherish” and its Tagalog translation. In addition, we have provided example sentences for the Filipino English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Cherish In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment