Elaborate In Tagalog Translation – Elaborate Meaning In Tagalog

ELABORATE IN TAGALOG – This article will show you the best Tagalog translation of the word elaborate. What is the meaning of the word elaborate in Tagalog?

ELABORATE IN TAGALOG TRANSLATION - ELABORATE MEANING IN TAGALOG
ELABORATE IN TAGALOG TRANSLATION – ELABORATE MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Elaborate In English?

The word “elaborate” means “to explain” or “provide further information” regarding something you’ve said.

Elaborate Synonyms In English

Here are some synonyms for elaborate:

 • Complex
 • Complicated
 • Detailed
 • Fancy
 • Intricate
 • Involved
 • Sophisticated
 • Develop
 • Evolve
 • Unfold

What is Elaborate In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
ElaborateDetalyado
ElaborateMagdagdag ng mga paliwanag
English-Tagalog Translation

The best translation of the word “elaborate” in the dictionaries is “detalyado.”

What is Elaborate meaning in Tagalog? (Detalyado Kahulugan)

Here is the meaning of the word “detalyado“:

Ang detalyado ay nangangahulugang pagsasabi ng buo at kompletong detalye o mahahalagang impormasyon upang mas lalong maiintindihan ng mga tagapakinig or mga nagbabasa.

Elaborate Synonyms in Tagalog (Detalyado Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of “detalyado:

 • Ipaliwanag ng mabuti
 • Kompletong detalye
 • Dagdagan ng mga paliwag
 • Painamin
 • Pagbutihin

Elaborate In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
Can you elaborate on your presentation?Maaari mo bang ipaliwanag ng mabuti ang iyong presentasyon?
They dressed in elaborate costumes.Nagbihis sila ng mga detalyado na costume.
She did not elaborate on her proposal.Hindi na niya idinetalye ang kanyang proposal.
Please elaborate more.Mangyaring ipaliwanag nang higit pa.
Could you please elaborate on the prototype?Maaari mo bang ipaliwanag ang prototype?
English – Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “elaborate”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from elaborate, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “elaborate” and its translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Elaborate In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment