Kasukdulan In English – Kasukdulan Meaning In English

KASUKDULAN IN ENGLISH – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the Tagalog word kasukdulan. What is the meaning of the word kasukdulan in English

KASUKDULAN IN ENGLISH - KASUKDULAN MEANING IN ENGLISH
KASUKDULAN IN ENGLISH – KASUKDULAN MEANING IN ENGLISH

What is the meaning of Kasukdulan In Tagalog?

Ang kasukdulan ay nangangahulugang pinakamataas at kapanabik-nabik na pangyayari sa isang kuwento o palabas.

Dagdag pa rito, ang kasukdulan ay maaring lubos magtagumpay ang pangunahing tauhan o maari din dito mabigo ang pangunahing tauhan sa kwento. Madalas itong nangyari na pinakaaabangan ng mga tao sa isang kwento

Kasukdulan Synonyms in Tagalog (Kasukdulan Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of Kasukdulan in Tagalog

  • Rurok
  • Sukdulan
  • Karurukan
  • Dulo

What is Kasukdulan In English Translation?

TagalogEnglish
KasukdulanClimax
Kasukdulan Peak
Kasukdulan Extreme
Kasukdulan Pinnacle
Kasukdulan Turning point
Kasukdulan Milestone
Kasukdulan Climacteric
Kasukdulan Apex
Kasukdulan Summit
Kasukdulan Top
Kasukdulan Finale

The best English translation of the word Kasukdulan in Dictionaries are climax, peak, extreme, pinnacle, turning point, milestone, climacteric, apex, summit, top, finale.

What is Kasukdulan meaning in English?

The word climax means the highest and most exciting event in a story or show and climax may be the main character’s success or the main character in the story may fail. It often happens that people look forward to a story the most.

Kasukdulan In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Sukdulan ang lakas ng ulan sa amin nakakatakot.The extreme force of the rain frightened us
Hindi ko akalain ang kasukdulan ng kwento sobrang kakaiba sa inaasahan ko.I didn’t expect the climax of the story to be so different than I expected.
Sukdulang mga ganap ang aking inaabangan sa poboritong kong palabas.I’m really looking forward for the climax of my favorite show.
Sobrang ang kaba na nadaraman ni Elena dahil kasukdulan na ng paligsahan.Elena is very nervous because it is the finale of the contest.
Sukdulan niyang ibinigay ang kanyang galing sa pagsasayaw.She gave her extreme best in dancing.
Tagalog to English Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into Kasukdulan. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from Kasukdulan here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of kasukdulan and its English translation. We have also provided example sentences for Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Kasukdulan In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment