Buod In English – Buod Meaning In English

BUOD IN ENGLISH – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the Tagalog word Buod. What is the meaning of the word buod in English

BUOD IN ENGLISH - BUOD MEANING IN ENGLISH
BUOD IN ENGLISH – BUOD MEANING IN ENGLISH

What is the meaning of Buod In Tagalog?

Buod ito ay ang pinaikli o pinaiksing bersyon ng isang teksto. Ito ay maaaring pinanood,pinakinggan o nakasulat. Sa pagbuod pinipili dito ang mga pinaka-mahahalagang ideya at mga sumusoportang ideya o datos.

Dagdag pa rito, ayon sa brainly.ph,ang buod ay ang mga mahahalagang pangyayari o ang mga mahahalagang nangyari.

Paraan ng Pagbubuod

Ayon sa brainly.ph ito ang mga paraan ng pagbubuod

 • Kung ikaw ay magbubuod basahin mo muna pakinggang ang isang teksto na nais mong gawan ng buod.
 • Pagkatapos mo itong basahin ay alamin mo kung ano ba ang pinaka paksa ng iyong nabasa, napakinggang o napanood.
 • Pagkatapos na matipon lahat ng mahahalagang impormasyon ay maari mo ng pasimulan ang paggawa ng buod.
 • Iwasan ng maglagay ng mga detalye katulad ng mga halimbawa at ebidensya.
 • Minam na gumamit ng mga salita na nagbibigay transisyon sa mga ideya katulad ng Kung gayon, Gayunpaman,  at bilang pangwakas.  
 • Huwag ka ring magsisingit ng mga opinyon.

Kahalagahan ng pagbubuod

Ayon sa brainly.ph ito ang mga kahalagahan ng pagbubuod

 • Sa pagbubuod mas madali mong natutukoy ang paksa ng isang teksto o kwento, mas mabilis mo itong nauunawaan bagamat may mga kulang ng impormasyon dito ay naiintindihan mo parin naman ang daloy ng kwento sapagkat alam mo nga agad ang paksang pina-uusapan.
 • Sa buod ay hindi inuulit ulit ang mga salita g may akda bagkus ay gumagamit ang nag buod ng kanyang mga sariling mga pananalita na kung minsan ay mas madali pang maunawaan kesa sa orihinal.
 • Madali rin itong mabasa sapagkat maigsi lamang, hindi ka maiinip sa bagbabasa ng buod.  

Buod Synonyms in Tagalog (Buod Kasingkahulugan)

Here are some synonyms of Buod in Tagalog

 • Banghay ng Istorya
 • Sumaryo
 • Lagom
 • Kakanggata
 • Pinaka-ideya

What is Buod In English Translation?

TagalogEnglish
Buod Summary
Buod Synopsis
Buod Recapitulation
Buod Precis
Buod Resume
Buod Abstract
Buod Abridgement
Buod Shortened
Buod Review
Buod Overview
Buod Outline

The best English translation of the word Buod in Dictionaries are summary, synopsis, recapitulation, precis, resume, abstract, abridgement, shortened, review, overview, outline.

What is Buod meaning in English?

Summary is a recapitulation, or compilation of previously expressed facts or claims that is generally thorough and short.

Additionally summary is the abbreviated or abridged version of a text. It can be watched, listened to or written. In summary it selects the most important ideas and supporting ideas or data.

Buod In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Kung ayaw mong magbasa ng mahaba basahin mo nalang sa buod ng kwento.If you don’t want to read for a long time, just read the summary of the story.
Alam moba na ang buod ay mahahalagang detalye ang nandiyan.You know that the summary contains important details.
Sa buod malalaman muna kaagad kung ano ang laman ng kwento.In summary, you will know immediately what the content of the story is.
Pag nagbabasa ako sa buod ako una tumitingin kung maganda o hindi.When I read I first look the summary at whether it is good or not
Kailangan kapag gumawa ka ng buod ang mahahalagang detalye lamang ang iyong ilagay.When you make a summary, you only need to enter the important details.
Tagalog to English Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into Buod. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from Buod here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of buod and its English translation. We have also provided example sentences for Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Buod In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment