Lapagan In English Translation – Lapagan Meaning In English

LAPAGAN IN ENGLISH – This article will show you the best English translation of the word lapagan. What is the meaning of the word lapagan in English?

LAPAGAN IN ENGLISH TRANSLATION - LAPAGAN MEANING IN ENGLISH
LAPAGAN IN ENGLISH TRANSLATION – LAPAGAN MEANING IN ENGLISH

What is the meaning of Lapagan In Tagalog? (Lapagan Kahulugan)

Ang lapagan ay tumutukoy sa daanan ng eroplano sa tuwing lalapag at lilipad na ito.

Lapagan Synonyms in Tagalog (Lapagan Kasingkahulugan)

Here are some Tagalog synonyms for the word “lapagan“:

  • Palapagan
  • Paliparan

What is Lapagan In English Translation?

TagalogEnglish
LapaganLanding Field
English-Tagalog Translation

The best translation of the word “lapagan” in the dictionaries is “landing field.”

What is Lapagan meaning in English? (Landing Field Meaning)

Here is the meaning of the word “landing field“:

A landing field is a place where planes may land and take off.

Lapagan Synonyms (Landing Field Synonyms)

Here are some synonyms for “landing field“:

  • Air base
  • Air harbor
  • Airfield
  • Airstrip
  • Aviation field
  • Field
  • Landing

Lapagan In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Napakalawak ng lapagan na ito.This landing field is so wide.
Papunta na kami sa lapagan ng eroplano.We’re on our way to the airplane’s landing field.
May nangyari sa lapagan kanina.Something happened on the landing field earlier.
Ano ang lokasyon ng lapagan ng eroplano?What is the location of the plane’s landing field?
Bago umalis, nagpapicture muna kami sa lapagan.Before leaving, we took a picture of the landing field.
Tagalog-English Translation Example Sentences

There are a couple of words that could be translated into lapagan. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from lapagan, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “lapaganand its translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Lapagan In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment