Sili In English Translation – Sili Meaning In English

SILI IN ENGLISH – This article will show you the best English translation of the word sili. What is the meaning of the word sili in English?

SILI IN ENGLISH TRANSLATION - SILI MEANING IN ENGLISH
SILI IN ENGLISH TRANSLATION – SILI MEANING IN ENGLISH

What is the meaning of Sili In Tagalog? (Sili Kahulugan)

Ang sili ay isang uri ng halamang may maanghang na mga bunga. Tinatawag na siling-haba ang mga mahaba at mapulang uri ng sili.

Dagdag pa rito, ito ay ginagamit upang gawing maanghang ang ilang pagkain.

Sili Synonyms in Tagalog (Sili Kasingkahulugan)

Here is a synonym for the word “sili” in Tagalog:

  • Paminta

What is Sili In English Translation?

TagalogEnglish
SiliChili
English-Tagalog Translation

The best translation of the word “sili” in the dictionaries is “chili.”

What is Sili meaning in English? (Chili Meaning)

Here is the meaning of the word “chili“:

Chili is a little hot-tasting pod from a variety of capsicums that is cut (and commonly dried) and used in sauces, relishes, and spice powders.

Sili Synonyms (Chili Synonyms)

Here are some synonyms for “chili“:

  • Pepper
  • Chili sauce
  • Capsicum

Sili In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Gusto kong kumain ng pagkaing may sili.I want to eat chili food.
Nilagyan ko ng sili ang niluluto ko.I put chili on what I was cooking.
Bumili ako ng sili sa palengke.I bought chili at the market.
Maraming sili ang nasayang sa palengke.A lot of chili was wasted at the market.
Sili ang paboritong kainin ni Marites.Chili is Marites’ favorite food.
Tagalog-English Translation Example Sentences

There are a couple of words that could be translated into sili. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from sili in English, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “siliand its translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Sili In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment