South In Tagalog Translation – South Meaning In Tagalog

SOUTH IN TAGALOG – This article will show you the best Tagalog translation of the word south. What is the meaning of the word south in Tagalog?

SOUTH IN TAGALOG TRANSLATION - SOUTH MEANING IN TAGALOG
SOUTH IN TAGALOG TRANSLATION – SOUTH MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of South In English?

The term “south” refers to the direction that goes toward the part of the earth below the equator, which is opposite to the north.

What is South In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
SouthTimog
SouthSur
SouthHabagatan
English-Tagalog Translation

The best translation of the word “south” in the dictionaries is “timog.”

What is South meaning in Tagalog? (Timog Kahulugan)

Here is the meaning of the word “timog” in Filipino:

Ang Timog ay isa sa mga direksyong kardinal at isa sa mga puntos ng aguhon. Ito ay ang kabaligtaran ng hilaga at patayo sa silangan at kanluran.

Dagdag pa rito, ginagamit ito sa pagturo sa lugar o posisyong matatagpuan sa babang bahagi ng mapa o kaya mula sa isang indibidwal.

South In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
My boyfriend and I are traveling south.Ang aking kasintahan at ako ay naglalakbay sa timog.
My family lives in the south.Ang aking pamilya ay nakatira sa timog.
There are many reasons why the South is famous.Maraming dahilan kung bakit sikat ang Timog.
The ship’s crew headed south.Ang mga tripulante ng barko ay tumungo sa timog.
Going south is risky.Ang pagpunta sa timog ay mapanganib.
English – Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could be translated into “south”. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from south in Tagalog, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “south” and its translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “South In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment