Anxious In Tagalog– Anxious Meaning In Tagalog

ANXIOUS IN TAGALOG– This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the Tagalog word Anxious. What is the meaning of the word anxious in Tagalog

ANXIOUS IN TAGALOG - ANXIOUS MEANING IN TAGALOG
ANXIOUS IN TAGALOG – ANXIOUS MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Anxious In English?

Anxious experiencing worry, unease, or nervousness, typically about an imminent event or something with an uncertain outcome.

Additionally, wanting something very much, typically with a feeling of unease.

What is Anxious In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
AnxiousBalisa
Anxious Nag-alala
Anxious Kabado
Anxious Hindi mapakali
Anxious Nababahala
Anxious Nababagabag
Anxious Aburido
Anxious Sabik
Tagalog English Translation

The best Tagalog translation of the word anxious in Dictionaries are balisa, nag-aalala, kabado, hindi mapakali, nababahala, nababagabag, aburido, sabik.

What is Anxious meaning in Tagalog?

Balisa pakiramdam na hindi mapalagay at kinakabahan karaniwang dahil sa isang nalalapit na pangyayari o hindi matiyak na kahihinatnan.

Additionally, pagmamadali na may magulong iniisip.

Watch the video here to see the full discussion of Anxious In Tagalog Translation – Meaning Of Anxious In Tagalog

https://youtu.be/QZVWf18a7y4

Anxious In English Translation Example Sentences

EnglishTagalog
People nowadays feel anxious about their future.Ang mga tao sa panahong ito ay nag-aalala tungkol sa kanilang hinaharap.
I feel anxious as I waited my result.Nakaramdam ako ng balisa habang hinihintay ko ang aking resulta.
Jane was extremely anxious about her final defenseLabis na balisa si Jane tungkol sa kanyang huling pagsusulit.
Sometimes you cant help your self to anxious in a small problems.Minsan hindi mo mapiligilan ang iyong sarili na mabalisa sa maliit na problema.
I experienced a few anxious moments while waiting for my boyfriend from Japan.Naranasan ko ang pagkabalisa sandali habang naghihintay para sa aking kasintahan mula sa Japan.
English Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into anxious. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from Anxious here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of anxious and its Tagalog translation. We have also provided example sentences for Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Anxious In Tagalog“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment