Sabay-sabay In English Translation – Sabay-sabay Meaning In English

SABAY-SABAY IN ENGLISH – This article will show you the best English translation of the word sabay-sabay. What is the meaning of the word sabay-sabay in English?

SABAY-SABAY IN ENGLISH TRANSLATION - SABAY-SABAY MEANING IN ENGLISH
SABAY-SABAY IN ENGLISH TRANSLATION AND MEANING

What is the meaning of Sabay-sabay In Tagalog? (Sabay sabay Kahulugan)

Ang “sabay-sabay” ay tumutukoy sa paglitaw ng dalawa o higit pang mga kaganapan sa parehong sandali.

Dagdag pa rito, ayon sa proudpinoy.ph, ito ay nangangahulugang nagkakatugma sa isang bagay o mga ginagawa o mga pangyayari.

Sabay-sabay Synonyms in Tagalog (Sabay sabay Kasingkahulugan)

Here are some Tagalog synonyms for the word “sabay-sabay“:

 • Sabay
 • Kasabay
 • Magkasabay
 • Panabay
 • Naging isa
 • Sama-sama
 • Pareho
 • Walang pagkaka-iba

What is Sabay-sabay In English Translation?

TagalogEnglish
Sabay-sabaySimultaneously
Tagalog-English Translation

The best translation of the word “sabay-sabay” in the dictionaries is “simultaneously.”

What is Sabay-sabay meaning in English? (Simultaneously Meaning)

Here is the meaning of the word “simultaneously“:

The word “simultaneously” denotes the occurrence of two or more events at the same moment and in perfect harmony.

Sabay-sabay Synonyms (Simultaneously Synonyms)

Here are some synonyms for “simultaneously“:

 • At the same time
 • Coetaneous
 • Coeval
 • Coexistent
 • Coexisting
 • Coextensive
 • Coincident
 • Coincidental
 • Concurrent
 • Contemporaneous
 • Contemporary
 • Coterminous
 • Synchronic
 • Synchronous

Sabay-sabay In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Sabay-sabay na sinagot ng mga mag-aaral ang tanong ng guro.The students answered the teacher’s question simultaneously.
Ang mga sistema ay gumagana nang sabay-sabay.The systems are working simultaneously.
Sabay sabay silang nag uusap.All of them were talking at the same time.
Sabay-sabay na pumutok ang apat na riple.The four rifles fired at the same time.
Sabay-sabay naming inatake lahat ng unit niya.We attacked all of his units simultaneously.
Tagalog-English Translation Example Sentences

There are a couple of words that could be translated into sabay-sabay. However, the use of these words depends on the context of the sentence. Therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Aside from sabay-sabay, here are some translation topics that you may find:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “sabay-sabayand its translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Sabay-sabay In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment