Song In Tagalog Translation – Song Meaning In Tagalog

SONG IN TAGALOG– This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the word song. What is the meaning of the word song in Filipino?

SONG IN TAGALOG - SONG MEANING IN TAGALOG
SONG IN TAGALOG – SONG MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Song In English?

A song is a piece of music made specifically for the human voice to perform.

It is also a brief metrical composition intended or adapted for singing, especially one in rhymed stanzas; a lyric; a ballad, according to dictionary.com.

Song Synonyms In English

Here are some synonyms of Song:

 • Melody
 • Tune
 • Strain
 • Ballad
 • Ditty
 • Jingle
 • Lay
 • Lyric
 • Vocal

What is Song In Tagalog Translation?

EnglishTagalog
SongKanta
SongAwit
English-Tagalog Translation

The best Filipino translation of the word song in Dictionaries is kanta.

What is Song meaning in Tagalog?

(Kanta)

Ang isang kanta ay isang piraso ng musika na sadyang ginawa para sa boses ng tao.

Dagdag pa rito, ito ay isang komposisyon na may tuno at ritmo.

Song Synonyms in Tagalog (Kanta Kasingkahulugan)

Here are the common synonyms for the word “Kanta” in Tagalog:

 • Musika
 • Tunog

Song In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
This song is for you.Ang kanta na ito ay para sa iyo.
Everywhere I went, this song was played.Kahit saan ako magpunta, pinapatugtog ang kanta na ito.
Many people adore this song.Maraming tao ang humahanga sa kanta na ito.
He composed a song in honor of his parents.Gumawa siya ng isang kanta bilang parangal sa kanyang mga magulang.
When she started penning a song, she got inspired.Nang magsimula siyang magsulat ng isang kanta, nagkaroon siya ng inspirasyon.
English Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into song. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from “song,” here are some topics you may read about:

Summary

In summary, we have discussed the meaning of the word “song” and its Tagalog translation. In addition, we have provided example sentences for the Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Song In Filipino“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment