Kariktan In English – Kariktan Meaning In English

KARIKTAN IN ENGLISH – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the Tagalog word Kariktan. What is the meaning of the word kariktan in English

KARIKTAN IN ENGLISH - KARIKTAN MEANING IN ENGLISH
KARIKTAN IN ENGLISH – MEANING IN ENGLISH

What is the meaning of Kariktan In Tagalog?

Ang kariktan ay nangangahulugang kagandahan, karilagan o kahali-halina sa paningin ng isang tao.

What is Kariktan In English Translation?

TagalogEnglish
Kariktan Beauty
KariktanCharm
Kariktan Goddess
Kariktan Beauty queen
Kariktan Looker
Kariktan Seductress
Kariktan Enchantress
Tagalog English Translation

The best English translation of the word kariktan in Dictionaries are beauty, charm, goddess, beauty queen, looker, seductress, enchantress.

What is Kariktan meaning in English?

Beauty means a beautiful person or thing.

Additionally, it’s a particularly graceful, ornamental, or excellent quality.

Kariktan In English Translation Example Sentences

TagalogEnglish
Ang taglay mong kariktan ay wala paring kupas.Your beauty was not faded.
Ang kanilang lahi ay may taglay na kariktan.Their race has inherent beauty.
Wala akong masabi sa taglay mong kariktan.I have nothing to say about your beauty.
Maraming naiinggit sa taglay niyang kariktan.Many are jealous of her beauty.
Napa swerte mo naman may taglay na kariktan ang iyong mga anak na babae.You are lucky that your daughters have beautiful faces.
Tagalog English Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into kariktan. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other Tagalog English Translation

Other Topics From This Page

Aside from Kariktan here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of Kariktan and its English translation. We have also provided example sentences for Tagalog English Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Kariktan In English“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Reply