Confidence In Tagalog – Confidence Meaning In Tagalog Translation

CONFIDENCE IN TAGALOG – This article will show you the best Filipino/Tagalog translation of the English word Confidence. What is the meaning of the word confidence in Tagalog?

CONFIDENCE IN TAGALOG - CONFIDENCE MEANING IN TAGALOG
CONFIDENCE IN TAGALOG – CONFIDENCE MEANING IN TAGALOG

What is the meaning of Confidence In English?

Confidence it is the quality of being certain of your abilities or of having trust in people, plans, or the future.

Additionally, according to dictionary.cambridge.org a feeling of having little doubt about yourself and your abilities, or a feeling of trust in someone or something.

Confidence Synonyms In English

Here are some synonyms of confidence

  • Self-trust
  • Assurance
  • Trust
  • Belief
  • Faith
  • Self-assurance
  • Self-esteem
  • Assurance

What is Confidence In Tagalog Translation?

The English word Confidence can be translated in Tagalog as follows:

English Tagalog
ConfidenceKumpiyansa
Confidence Tiwala sa sarili
Confidence Paniniwala sa sarili
Confidence Pagpapahalaga sa sarili
Confidence Magtiwala
Confidence Bilib
Confidence Pagtitiwala
English Tagalog Translation

The best Filipino translation of the word Confidence in Dictionaries are kumpiyansa, tiwala sa sarili, paniniwala sa sarili, pagpapahalaga sa sarili, magtiwala ,bilib, pagtitiwala.

What is Confidence meaning in Tagalog?

Here is the meaning of confidence in Tagalog

Ang kumpiyansa ito ay ang kalidad ng pagtiyak sa iyong mga kakayahan o ng pagtitiwala sa mga tao, plano, o sa hinaharap.

Dagdag pa rito, ang kumpiyansa sa isang pakiramdam ng pagkakaroon ng kaunting pagdududa tungkol sa iyong sarili at sa iyong mga kakayahan, o isang pakiramdam ng pagtitiwala sa isang tao o sa anumang bagay.

Confidence In Tagalog Translation Example Sentences

EnglishTagalog
I need to build my confidence in my self.Kailangan kong buuin ang kumpiyansa sa sarili ko.
A woman with full of confidence.Isang babaeng puno ng kumpiyansa.
In order to build you confidence you need to trust your yourself.Upang mabuo ang iyong kumpiyansa kailangan mong magtiwala sa iyong sarili.
You have to boost confidence don’t be shy.Kailang mong magbunsod ng kumpiyansa wag kang mahiya.
Jane, how did you build your confidence.Jane, paano mo nabuo ang iyong kumpiyansa.
English Tagalog Translation Example Sentences

There are a couple of words in the Filipino language that could translate into Confidence. However, the use of these words depends on the context of the sentence; therefore, be mindful of what you write or say.

For Other English Tagalog Translation

Other Topics From This Page

Aside from Confidence here are some topics you may read:

Summary

In summary, we have discussed what is the meaning of Confidence and its Tagalog translation. We have also provided example sentences for English Tagalog Translation.

Inquiries

Let us know what you think about this post, “Confidence In Tagalog“ by leaving a comment below.

God bless.

Leave a Comment